Read more about the article Masallacin Harami ya samar da na’urar hannu ta yara da za ta dinga bayyana halin da yaran suke ciki yayin da suka shiga Masallaci
Masallacin Harami ya samar da na'urar hannu ta yara da za ta dinga bayyana halin da yaran suke ciki yayin da suka shiga Masallaci

Masallacin Harami ya samar da na’urar hannu ta yara da za ta dinga bayyana halin da yaran suke ciki yayin da suka shiga Masallaci

Domin ƙara yawan tsarin shirye-shiryen azumin watan Ramadan, Masallacin Harami ya gabatar da tsarin amfani da abin hannu na beta ga yaran da ke tare…

KarantaMasallacin Harami ya samar da na’urar hannu ta yara da za ta dinga bayyana halin da yaran suke ciki yayin da suka shiga Masallaci